martin matela, obrazy a skleněné objekty, malíř z vrbna pod pradědem, vrbenský surrealistický malíř

ÚVOD OBRAZY OBJEKTY RECENZE DALŠÍ
 

Na počátku byla ňadra..,,Na počátku byla ňadra...” – tento provokující název pozvánky na výstavu amatérského vrbenského malíře Martina Mately v bruntálském zámku se pokusím hned co nejsrozumitelněji vysvětlit, aby nevzbuzoval pohoršení. Surrealistická inspirace jeho tvorby je zřejmá od prvních obrazů a částečně i skleněných objektů výstavy. Matela je osloven Apollinairovým dramatem Prsy Tiresiovy, které je považováno za geometrický počátek vzniku surrealismu. Toto surrealistické drama preparuje psychický život emancipování Terezy, která se odpoutává od svých ženských atributů – prsů. Apollinaire stylizuje její ňadra do podoby balónků, které odlétají, a Tereza se stává mužem Tiresiem. Když se nakonec Tereza ke svému muži vrací v převleku kartářky, posílá spolu s ním mezi diváky spousty balónků s přáním a výzvou: ,,Leťte a živte všechny děti lidského znovuzrození.” Tento Apollinairův surrealistický manifest Matela přijímá, aby ho transportoval do podoby životodárné síly a krásy.

Matela obrazy a skleněnými objekty nabízí možnost pozastavit se nad stylizovanými ňadry v surrealistické podobě, která bourají racionální logiku a provokují fantazijní invence. Každý takzvaný ,,osvobozený štětec” surrealistů demonstruje vždy ňadra nevázaná, osvobozená od vzorců morálních autorit. Na pozadí smyslně evokující oranžově červené barvy téměř všech obrazů nacházíme ňadra v zajímavých pulzujících podobách života bez aureoly důvěrnosti. Iracionalistický diktát obrazů je decentně spoután rozumovým dozorem.

Německý filozof N. Hartmann na adresu morálního člověka píše: ,,Život dnešního moderního člověka není příznivý tomu, aby se zamýšlel. Postrádá klid a kontemplaci, je to život bez oddechu, život v chválu, soupeření, bez cíle a zamyšlení.” Dnes se právem mnohému z nás zdá, že ten počáteční údiv, který stojí u zrodu děl ve všech oblastech lidské kreativity ducha, přehlušuje chtěný pragmatický stav člověka – jen se ničemu nedivit! Jak příjemné překvapení mne však potkalo, když jsem na zahájení výstavy zaslechl slova: ,,Ten Matela je schopný namalovat ta ňadra i na lokomotivu.”

Matelovy obrazy se surrealistickou inspirací nám nabízí příležitost na chvíli se zastavit, ,,vzlétnout”, odpoutat se od reality všedních dnů a zmocnit se alespoň jednoho Apollinairova balónku.

........................................................................................................................PhDr. EDUARD TÓTH, CSc.